Tiêu chuẩn TCVN cho Petrifilm 3M

 

 

Tiêu chuẩn TCVN 7852 : 2008

 

THỰC PHẨM - ĐẾN NẤM MEN VÀ NẤM MỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÀNG KHÔ CÓ THỂ

 

HOÀN NƯỚC (PHƯƠNG PHÁP PETRIFILMTM)

 

***

 

TCVN 7852:2008 được xây dựng trên cơ sở AOAC 997.02 Yeast and Mold Counts in

 

Foods. Dry Rehydratable Film Method.

 

TCVN 7852:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F13. Phương pháp phân tích và lấy

 

mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị,

 

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

***

 

Xem chi tiết tại:  https://docs.google.com/file/d/0B-qKvhRso05bVG55QTZfSnJqOW8/edit

 


 

Tiêu chuẩn TCVN 9975 : 2013

 

THỰC PHẨM - ĐỊNH LƯỢNG COLIFORM VÀ  ESCHERICHIA COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP

 

SỬ DỤNG ĐĨA ĐẾM PETRIFILMTM

 

***

 

TCVN 9975 : 2013 được xây dựng trên cơ sở AOAC 991.14 Coliforms and Escherichia coli

 

Counts in Foods. Dry Rehydratable Film (PetrifilmTM E. coli/Coliform

 

Count PlateTM and PetrifilmTM Coliform Count PlateTM) Methods.

 

TCVN 9975 : 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13. Phương pháp phân tích

 

và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và

 

Công nghệ công bố.

 

***

 

Xem chi tiết tại:  https://docs.google.com/file/d/0B-qKvhRso05bMG0zZlhCNlQ3NzQ/edit

 


 

Tiêu chuẩn TCVN 9976 : 2013

 

THỊT VÀ THỦY SẢN - ĐỊNH LƯỢNG ESCHERICHIA COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

 

ĐĨA ĐẾM PETRIFILMTM

 

***

 

TCVN 9976 : 2013 được xây dựng trên cơ sở AOAC 998.08 Confirmed Escherichia coli Counts

 

in Poultry, Meats, and Seafood. Dry Rehydratable Film Method PetrifilmTM E. coli/Coliform

 

Count Plate.

 

TCVN 9976 : 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích

 

và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và

 

Công nghệ công bố.

 

***

 

Xem chi tiết tại:  https://docs.google.com/file/d/0B-qKvhRso05bNnMwZk1Yd3BTNzg/edit

 


 

Tiêu chuẩn TCVN 9977 : 2013

 

THỰC PHẨM - ĐỊNH LƯỢNG TỔNG VI SINH VẬT HIẾU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ

 

DỤNG ĐĨA ĐẾM PETRIFILMTM

 

***

 

TCVN 9977 : 2013 được xây dựng trên cơ sở AOAC 990.12 Aerobic Plate Count in Foods. Dry

 

Rehydratable Film (PetrifilmTM Aerobic Count Plate) Method.

 

TCVN 9976 : 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích

 

và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và

 

Công nghệ công bố.

 

***

 

Xem chi tiết tại:  https://docs.google.com/file/d/0B-qKvhRso05bWDlSN2Y1UmUzNXM/edit

 

 

Tiêu chuẩn TCVN 9980 : 2013

 

THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - ĐỊNH LƯỢNG ENTEROBACTERIACEAE BẰNG

 

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐĨA ĐẾM PETRIFILMTM

 

***

 

TCVN 9980 : 2013 được xây dựng trên cơ sở AOAC 2003.01 Enumeration of

 

Enterobacteriaceae in Selected Foods. PetrifilmTM Enterobacteriaceae Count Plate Method.

 

TCVN 9980 : 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích

 

và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và

 

Công nghệ công bố.

 

***

 

Xem chi tiết tại:

 

https://docs.google.com/file/d/0B-qKvhRso05bVTZfazY5QlJXU2NGQV9hbUlwWm5SLWlNR3Zj/edit

 

Trụ sở chính

Địa chỉ: Số 47, đường số 2, KDC CityLand, phường 10, Quận Gò Vấp TP.HCM
Điện thoại: 028.22442724 - 66709045 - 66789145. Fax: 028.22536683
Email: contact@thscientific.com

Trung Hai Scientific Instrument Co., Ltd. Copyright 2011. Allright reserved.