Tiêu chuẩn AOAC cho Petrifilm 3M

 

PetrifilmTM AC (Aerobic Count)

 

Đĩa đếm tổng khuẩn hiếu khí

 

 • Cho kết quả sau 24h - 48h.

 

 • Khuẩn lạc màu đỏ

 

 • Code 6400                     100 test/hộp

 

 • Code 6406                     1000 test/thùng

 

Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

 

AOAC 986.33

 

AOAC 989.10

 

AOAC 990.12

 


 

 

PetrifilmTM CC (Coliforms Count)

 

Đĩa đếm Coliform

 

 • Cho kết quả sau 24h.

 

 • Khuẩn lạc màu đỏ kèm bọt khí.

 

 • Code 6410                     50 test/hộp

 

 • Code 6416                     1000 test/thùng

 

Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

 

AOAC 986.33

 

AOAC 989.10

 

AOAC 2000.15

 


 

 

PetrifilmTM EC (E.coli / Coliforms Count)

 

Đĩa đếm E.coli / Coliform

 

 • Cho kết quả sau 24h.

 

 • E.coli : Khuẩn lạc màu xanh kèm bọt khí.

 

 • Coliform tổng số : khuẩn lạc màu xanh kèm bọt khí (E.coli) + khuẩn lạc màu đỏ kèm bọt khí.

 

 • Code 6404                     50 test/hộp

 

 • Code 6414                     500 test/thùng

 

Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

 

AOAC 991.14

 

AOAC 998.04

 


 

 

PetrifilmTM SEC

 

Đĩa đếm E.coli chọn lọc

 

 • Cho kết quả sau 24h.

 

 • Khuẩn lạc màu xanh dương.

 

 • Code 6434                     50 test/hộp

 

 • Code 6435                     1000 test/thùng

 


 

 

PetrifilmTM EL (Environment Listeria)

 

Đĩa đếm Listeria trong môi trường

 

 • Cho kết quả sau 31h.

 

 • Khuẩn lạc màu tím.

 

 • Code 6447                     50 test/hộp

 

 • Code 6448                     200 test/thùng

 

AOAC Performance Tested Methods

 

Certification Number 030601

 


 

 

PetrifilmTM STX

 

Đĩa đếm Staphylococcus aureus

 

 • Cho kết quả sau 24h.

 

 • Khuẩn lạc màu tím sau 24h.

 

 • Code 6490                     50 test/hộp

 

 • Code 6491                     500 test/thùng

 

Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

 

AOAC 2003.07

 

AOAC 2003.08

 

AOAC 2003.11

 


 

 

PetrifilmTM STX Disk

 

Đĩa lồng DNA cho Staphylococcus aureus

 

 • Cho kết quả sau 3h.

 

 • Khuẩn lạc tím có quầng sáng màu hồng.

 

 • Code 6492                     20 test/hộp

 

 • Code 6493                     100 test/thùng

 


 

 

PetrifilmTM RCC (Rapid Coliforms Count)

 

Đĩa đếm Coliform nhanh

 

 • Cho kết quả sau 6h - 24h.

 

 • Quầng sáng quanh khuẩn lạc xuất hiện trước 6h.

 

 • Khuẩn lạc màu đỏ kèm bọt khí.

 

 • Code 6402                     50 test/hộp

 

 • Code 6412                     500 test/thùng

 

Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

 

AOAC 2000.15

 


 

 

PetrifilmTM HCC (High Sensitive Coliforms Count)

 

Đĩa đếm Coliform nhạy

 

 • Cho kết quả sau 24h.

 

 • Khuẩn lạc đỏ kèm bọt khí.

 

 • Code 6405                     50 test/hộp

 

 • Code 6415                     500 test/thùng

 

Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

 

AOAC 996.02

 


 

 

PetrifilmTM EB (Enterobacteriaceae)

 

Đĩa đếm họ vi khuẩn đường ruột

 

 • Cho kết quả sau 24h.

 

 • Khuẩn lạc màu đỏ có quầng sáng màu vàng hoặc màu đỏ kèm bọt khí hoặc cả hai.

 

 • Code 6420                     50 test/hộp

 

 • Code 6421                     1000 test/thùng

 

Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

 

AOAC 2003.01

 


 

 

PetrifilmTM YM (Yeast & Mold)

 

Đĩa đếm nấm men, nấm mốc

 

 • Cho kết quả sau 3 - 5 ngày.

 

 • Khuẩn lạc nấm men xanh, tròn, bờ đều, không tâm.

 

 • Khuẩn lạc nấm mốc to, nhiều màu, bờ có ria, có tâm.

 

 • Code 6407                     100 test/hộp

 

 • Code 6417                     1000 test/thùng

 

Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

 

AOAC 997.02

Trụ sở chính

Địa chỉ: Số 47, đường số 2, KDC CityLand, phường 10, Quận Gò Vấp TP.HCM
Điện thoại: 028.22442724 - 66709045 - 66789145. Fax: 028.22536683
Email: contact@thscientific.com

Trung Hai Scientific Instrument Co., Ltd. Copyright 2011. Allright reserved.